Upoznajte naš tim

Anel Smajić
(Živinice)

Projekt asistent

Farmaceutski fakultet
Univerzitet u Tuzli


Adnan Alihodžić
(Sarajevo)

Trener/Edukator

Pravni fakultet
Univerzitet u Sarajevu

 

Dino Kulić
(Breza)

Trener/Edukator

Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Ankari (Turska)

Haris Leto

(Mostar)

Trener/Edukator

Fakultet humanističkih nauka
Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

 

 

 

Ismet Bolić
(Bosanski Petrovac)

Trener/Edukator

Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Banjoj Luci

Samir Purić
(Zenica)

Trener/Edukator

Filozofski fakultet
Univerzitet u Zenici

Mladenka Ostojić
(Doboj)

Trenerica/Edukatorica

Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci

Irma Mulić
(Sarajevo)

Trenerica/Edukatorica

Ekonomski fakultet
Univerzitet u Sarajevu


 

 

 

Jovica Brkić
(Banja Luka)

Trener/Edukator

Mašinski fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci


Filip Matić
(Istočno Sarajevo)

Trener/Edukator

Filozofski fakultet
Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Marina Glogovac
(Sarajevo)

Trenerica/Edukatorica

Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Sarajevu

 

Edin Zahirović
(Breza)

Trener/Edukator

Mašinski fakultet
Univerzitet u Zenici


Ajša Luković
(Zenica)

Trenerica/Edukatorica

Pravni fakultet
Univerzitet u Zenici

Ermin Mandžuka
(Zenica)

Trener/Edukator

Medicinski fakultet
Univerzitet u Zenici

Lejla Šarić
(Tuzla)

Trenerica/Edukatorica

Fakultet elektrotehnike
Univerzitet u Tuzli

 

Sanjin Salčin
(Mostar)

Trener/Edukator

Muzička akademija
Univerzitet u Sarajevu


Azra Pezerović
(Brčko)

Trenerica/Edukatorica

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija

ponovo

Seada Čehić
(Mostar)

Trenerica/Edukatorica

Fakultet informacijskih tehnologija Mostar

Delila Bajrić
(Kalesija)

Trenerica/Edukatorica

Fakultet za ekonomiju i nauku
Internacionalni Burch Univerzitet

 

Dženita Čizmić
(Tuzla)

Trenerica/Edukatorica

Fakultet za ekonomiju i nauku
Internacionalni Burch Univerzitet


Alma Kubat
(Zenica)

Trenerica/Edukatorica

Medicinski fakultet
Univerzitet u Sarajevu

Marko Karan
(Šipovo)

Trener/Edukator

Mašinski fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci

Ena Duranović
(Mostar)

Trenerica/Edukatorica

Sarajevo school of science and technology

 

 


()

Trener/Edukator


()

Trener/Edukator


()

Trener/Edukator